Een dag in de abdij van Westmalle

Het monnikenleven is zonder twijfel het meest regelmatige ter wereld. Het is een bestaan van bidden en werken, van introspectie en inzet voor de gemeenschap. Elke dag komen de monniken op dezelfde tijdstippen samen om te bidden: de zogenaamde ‘getijden’. Daarnaast liggen ook de eucharistieviering en de maaltijden vast. Alle andere activiteiten worden tussen die momenten ingepland. Laten we eens kijken hoe zo’n typische dag in de abdij er uitziet.

Ochtend: vroege start om te bidden en te werken

De dag van de broeders begint vroeg. Heel vroeg. Al om 4.00u – nog voor het eerste licht de dag aankondigt – verzamelen ze een eerste keer om samen te bidden voor de nachtwake of vigilie. Een uur later volgt het ontbijt en is er ruimte voor persoonlijk gebed. Net zoals bij elke maaltijd worden tijdens het ontbijt ook teksten voorgelezen. Om 7.00u wordt er terug samen gebeden: het ochtendgebed – ook de lauden genoemd – is het tweede gebedsmoment van de dag. 

 

Wie in het gastenverblijf van de abdij verblijft, ontbijt pas om 7.35u. Op dat moment zijn de broeders al volop in de weer: in lijn met de regel van Benedictus steken ze de handen uit de mouwen. Hun werk kan vele vormen aannemen: sommigen zijn betrokken bij de brouwerij of kaasmakerij, anderen voeren dan weer administratief werk uit of zijn bezig met creatieve projecten.

Later op de ochtend – om 10.45u – vindt het derde gebed van de dag al plaats, toepasselijk de terts genoemd. Samen met dit voormiddaggebed gaat ook de eucharistieviering door. De broeders herdenken dan het sterven en verrijzen van Jezus. Daarna volgt de stille tijd: een vast moment om te lezen, te bidden en te bezinnen. Stilte is een essentieel onderdeel van het leven in de abdij: het Woord van God wordt pas beantwoord als het echt stil is.

Middag: rust en stilte, gebed en arbeid

Tijdens de week nemen de broeders het middagmaal om 12.00u. Wanneer de gasten een half uur later de eetzaal betreden voor hun middageten, begint voor de broeders de middagrust – dat is meteen terug een moment van stilte. Om 14.00u volgt het namiddaggebed, de noon, en even later is het weer tijd voor arbeid.

Avond: vroege sluiting van de dag en nachtrust

Net zoals de dag in de abdij vroeg begint, valt de avond er al even vroeg. Zo is het om 17.15u tijd voor het avondgebed: de vespers. Om 18.00u volgt het avondmaal, een half uur later weer stille tijd. De dagsluiting volgt om 19.30 met de completen: meteen het laatste gedeelde gebedsmoment van de dag. Rond 20.00u zegent Vader Abt de broeders bij het verlaten van de kerk. Daarop gaat elke broeder naar zijn cel voor de nachtrust. Elke cel is een kleine kamer die eenvoudig is ingericht met bed, bureau en wastafel.

Aangepast schema op zondag

Zondag is een bijzondere dag in de katholieke kerk en dus ook binnen de abdij. Het dagschema verloopt dan op sommige momenten een beetje anders. Zo wordt er op zondag geen arbeid verricht (tenzij voor noodzakelijke werkzaamheden) en wordt er meer stille tijd voorzien. Op die manier is de zondag vooral bestemd voor lezing, individuele bezinning, meditatie of persoonlijk gebed in stilte. Om 12.15u is er ook nog een extra gebedsmoment – het middaggebed of de sekst – terwijl het namiddaggebed wegvalt.