Waarom arbeid?

“Pas dan zijn het echt monniken, wanneer ze van het werk van hun eigen handen leven.”, zegt Sint-Benedictus in zijn Regel voor Monniken. Meteen een eerste verklaring voor de bedrijvigheid van de trappisten, ondanks hun teruggetrokken bestaan. Monniken moeten instaan voor hun eigen levensonderhoud, maar dat is enkel de praktische kant van het verhaal rond arbeid.

Persoonlijke groei door handelen

Verantwoordelijkheid nemen en een taak tot een goed einde brengen is werken aan jezelf.

Volgens Sint-Benedictus mogen de monniken de tijd niet laten opgaan in ledigheid en nietsdoen. Naast hun spirituele programma staat er ook handenarbeid op de dagorde.

Door het nemen van verantwoordelijkheid en het tot een goed einde leren brengen van allerlei taken draag je immers bij tot je eigen persoonlijke groei.

De arbeid van de monnik streeft daarom niet alleen onmiddellijk zichtbare resultaten na, maar is ook gericht op een zorgvuldige en aandachtige omgang met de dingen. Sint-Benedictus vergelijkt de arbeid van de monnik met de liturgie, die om zichzelf voltrokken wordt en niet om het bereiken van een of ander resultaat: de werking berust op het voltrekken van de handeling om zichzelf. Het eigenlijke en het beste resultaat is niet altijd het beoogde resultaat.

Invloed op economie

Hoe brengen de monniken hun teruggetrokken leven in stilte in overeenstemming met een moderne en steeds drukker wordende industrie?

De combinatie van de arbeid en het gebed heeft een eigen stempel gedrukt op de ontwikkeling van de economie. De organisatie van het leven in de gemeenschap van de monniken ligt aan de basis van de moderne democratie.

Op de juiste manier beleefd, hoeft een leven in afzondering en stilte, van gebed en bezinning, niet in tegenspraak te zijn met de bedrijvigheid van een industrie. Het gaat om een voortdurend zoeken naar een juiste balans tussen betrokkenheid en afstand bewaren.

De monastieke handel

Als we het handelen van de monniken willen plaatsen, mogen we de idee van solidariteit niet over het hoofd zien. Naast het voorzien in eigen levensonderhoud en de persoonlijke groei die gepaard gaan met arbeid, is solidariteit en wederzijds hulpbetoon tussen de abdijen onderling enerzijds, en binnen de gemeenschap anderzijds van wezenlijk belang.

Het steunen van verschillende goede doelen en het creëren van gunstige werkomstandigheden voor het personeel van de brouwerij, hangt samen met het tot stand brengen van een kwalitatief product.

Deze ‘bijzondere economie’, geïnspireerd door de religieuze levensvorm van de monniken, vormt de kern van de monastieke handel.