Historiek

Benedictijnen, Cisterciënzers, Trappisten,… Deze namen klinken je waarschijnlijk bekend in de oren, maar wie is nu wie en hoe kwamen de verschillende ordes tot stand?

Benedictus van Nursia

De benedictijnen

Benedictus van Nursia schreef in de vijfde eeuw een kloosterregel, gebaseerd op de levenswijze van de eerste monniken. 

De cisterciënzers

De Cisterciënzers zijn een kloosterorde die in 1098 werd opgericht in de abdij van Cîteaux in Bourgondië, gesticht door Robert van Molesme. In het Latijn is Cîteaux Cistercium, vandaar de benaming Cisterciënzers.

De trappisten

In de zeventiende eeuw heeft er in de Normandische abdij La Trappe een grondige  hervorming plaats van het cisterciënzerleven. Omdat er de Regel van Sint-Benedictus en kloostergebruiken van de Cisterciënzers strikt worden nageleefd, worden ze ‘Cisterciënzers van de strikte observantie’ genoemd. In de volksmond worden de monniken kortweg ‘Trappisten’ genoemd.

Poort Abdij Westmalle

Historiek abdij

De abdij van Westmalle vormt een belangrijke schakel in de voortzetting van het trappistenleven na de Franse Revolutie.