Het leven binnen de gemeenschap

De ‘Maaltijd des Heren’ wordt doorgetrokken tot in de refter.

Ondanks wisselende tijdsomstandigheden, blijft het monnikenleven in wezen onveranderd. Leven in gemeenschap blijft tegelijk een genade - een gave - en een opgave: in de gemeenschap treft de monnik de concrete situatie aan waarin hij God ontmoet in iedere broeder, in alles wat gebeurt.

Leven in gemeenschap staat nooit los van leven van gebed. Daarom is de bidplaats van het klooster op de voornaamste plaats waar broeders gemeenschap vormen. Het moment bij uitstek van het gemeenschap vormen is de Eucharistie: de ‘Maaltijd des Heren’.

Ook in de refter vieren de monniken in feite ‘Maaltijd des Heren’. Tijdens de maaltijden vormen de broeders één grote familie. Het eten is sober maar voedzaam en er wordt voldoende opgediend, het woord van Sint-Bernardus indachtig: “Hou je lichaam in goede gezondheid: zoveel te beter kun je je Schepper van dienst zijn!”

De monniken zijn innig verbonden met alles wat leeft.

Tijdens de maaltijden wordt er voorgelezen uit een boek, want tijdens het eten wordt ook de geest gevoed. Meestal gaat het over religieuze boeken, maar ook actuele maatschappelijke en culturele thema’s komen aan bod.

De broeders trekken zich wel uit de wereld terug, maar ze sluiten zich daarom niet helemaal af van de zorgen en noden van de mensen. Biddend leven ze mee met wat er in de wereld gebeurt.

De monniken zijn innig verbonden met wat leeft. Sint-Benedictus zegt dat ze alle voorwerpen moeten beschouwen alsof ze voor de eredienst bestemd zijn, als sporen van God.

Gods Woord wordt pas echt beantwoord in de stilte.

In stilte leven is niet eenvoudig. Daar is moed voor nodig. Gods Woord wordt pas echt beantwoord in de stilte. Wie op deze manier leeft, komt zichzelf voortdurend tegen. God zelf confronteert hem met zijn eigen werkelijkheid.

De stilte stelt de monniken ook in staat om steeds en overal tot bezinning te komen. De rust die de regelmaat van de dagorde met zich meebrengt, draagt daartoe bij. Die rust en regelmaat dienen bovendien de onontbeerlijke vrede in de gemeenschap.

De weg van de stilte is niet makkelijk. Vader Abt staat de monniken bij. Hoewel hij broeder met de broeders is, vertegenwoordigt de Abt Christus in de gemeenschap.