De maaltijd

Sober, maar voedzaam

Het opgediende eten is sober, maar er is steeds voldoende en de gerechten zijn voedzaam. Daarbij volgen ze het woord van Sint-Bernardus: “Hou je lichaam in goede gezondheid om je Schepper zoveel te beter ten dienste te kunnen staan!” Traditioneel onthouden monniken zich van vlees.

Op tafel vinden we de eigen trappistenproducten terug, zoals het abdijbrood , de kaas en de Westmalle Extra.

Tijdens de maaltijden lezen de monniken voor uit een boek. Ze voeden zich tegelijk met lichamelijke spijs én het geestelijke voedsel van het woord. De voorlezing komt hoofdzakelijk uit religieuze boeken, maar ook maatschappelijke en culturele thema’s zijn aan de orde.

Delen met gasten

Aan de abdij is een gastenverblijf verbonden, waar iedereen welkom is voor enkele dagen van bezinning en gebed. Gasten kunnen daar in de mate van het mogelijke de dagorde van de monniken volgen.