De gemeenschap

De Abdij van Westmalle maakt deel uit van de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Observantie. Alle gemeenschappen van deze Orde onderhouden een band van onderlinge solidariteit.

Elke gemeenschap op zichzelf vormt een oefenschool voor christelijke naastenliefde. Deze naastenliefde en solidariteit gelden bij uitbreiding ook voor alle mensen van goede wil en zijn vooral zichtbaar bij het gastenonthaal.

Het intreden tot de gemeenschap

Het intreden tot de gemeenschap

Wie toetreedt tot de gemeenschap van Westmalle vangt een vormingsproces van vijf jaar aan. Tegelijk is het een proefperiode waarin zijn roeping zich bevestigt en verdiept. Daarna kan hij de keuze maken zich voor altijd aan de gemeenschap te binden door plechtige geloften.

De geloften van de broeders

De geloften van de broeders

Na een proef- en vormingsperiode van vijf jaar binden kandidaten voor het monnikenleven zich aan de gemeenschap door vier geloften: armoede, gehoorzaamheid, monastieke levenswandel en stabiliteit.

Het leven binnen de gemeenschap - de maaltijd

Het leven binnen de gemeenschap

Ondanks wisselende tijdsomstandigheden, blijft het monnikenleven in wezen onveranderd. Leven in gemeenschap blijft tegelijk een genade - een gave - en een opgave: in de gemeenschap treft de monnik de concrete situatie aan waarin hij God ontmoet in iedere broeder, in alles wat gebeurt.

Leven van gebed

Leven van gebed

“Bidden is het verheffen van de geest tot God”. Dat wil zeggen dat we in het gebed onze geest moeten scheiden van de dagelijkse beslommeringen.

Liefdadigheid

Monniken staan zelf in voor hun levensonderhoud. Wat er overblijft van de opbrengsten van de werkzaamheden binnen de abdij wordt voornamelijk besteed aan ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland, of aan persoonlijke hulp aan de mens in nood.

Deelnemen aan het gebed

Deelnemen aan het gebed

Iedereen die wil kan deelnemen aan het gemeenschappelijke gebed. Velen komen alleen naar de Eucharistie of een ander gebedsmoment, zoals de avonddienst of de dagsluiting. Sommigen doen dat zelfs dagelijks.

Wie het gebedsritme binnen de abdij wil ervaren, kan kiezen om gedurende enkele dagen te overnachten en mee te bidden met het gehele getijdengebed.