Cisterciënzer leken

Als leek delen in de cisterciënzerspiritualiteit

In de abdij van Westmalle komt eenmaal per maand een groep mannen en vrouwen samen die als cisterciënzer lekengroep verbonden zijn aan de abdij. Ze vormen een eigen gemeenschap, onder een eigen voorzitter, en worden begeleid door broeders van de abdij. De groep blijft numeriek beperkt tot 20 personen.

CONTACT

Wie meer wil weten over deze groep, kan contact opnemen met Filip Witdouck (cistercienzerlekengroep.wm@gmail.com).

cistercienzer_logo.jpg

“Op een eigen ritme gaan wij dag aan dag de weg van het gebed in verbondenheid met de Heer. Wij doen dit in solidariteit met de monniken van Westmalle, met de andere leden van onze cisterciënzergroep en met alle godzoekers te midden van de maatschappij waarin we leven. Daarbij houden we voeling met de gebeurtenissen in de wereld, veraf en dichtbij. Aan de Eucharistie en aan het stille gebed of de meditatie geven wij een bevoorrechte plaats. Zo worden wij gesterkt in onze toeleg niets boven de liefde van Christus te stellen. Op zijn tijd trekken wij ons terug in de stilte om, zoals de stichters van Cîteaux, onze rust te vinden in de Heer.” 

Uit het Charter van de cisterciënzerlekengroep

  • Bezinning over cisterciënzer teksten
  • Monnik met enkele leken van de cisterciënzer vereniging