Boerderij

Tijdens de zomer kan je de koeien van de abdij bewonderen in de weilanden rond de kloostergebouwen.Al van bij de stichting in 1794, is er in de abdij van Westmalle een boerderij. Lange tijd deden de monniken zowel aan akkerbouw als aan veeteelt. Maar sinds 1932 doen ze uitsluitend nog aan veeteelt, vooral om te voorzien in zuivelproductie voor eigen onderhoud en beperkte verkoop van de kaas van Westmalle.

groningse-blaarkop.jpgGroningse Blaarkoppen en Brown swiss

De veestapel van de boerderij bestaat hoofdzakelijk uit Groningse Blaarkoppen en Brown Swiss koeien. Een honderdtal melkkoeien vindt er samen met jongvee en dekstieren een onderkomen in de ruime stallen binnen de abdijmuren.

Deze runderen zijn specifiek gekozen omdat ze relatief kleine kalveren werpen, wat het kalven aanzienlijk vergemakkelijkt. Tijdens de zomer kan je de dieren bewonderen in de weilanden rond de kloostergebouwen.

Diervriendelijkheid is prioriteit

bindstal.jpgRecent nog kozen de monniken om de bindstal te vervangen door een moderne ligboxenstal. Die heeft verschillende voordelen: de koeien blijven veel rustiger, ze kunnen veel ouder worden en het menselijk contact met de dieren gaat niet verloren. Diervriendelijkheid is in de boerderij altijd een streefdoel.

De koeien worden tweemaal per dag gemolken in een carrousel waar plaats is voor 28 dieren. Tijdens het melken kunnen de dieren eten wat hen spontaan naar de melkcarrousel doet komen. Dit bevordert de rust. Een groot deel van de melk wordt verwerkt in de eigen kaasmakerij, de rest gaat naar de naburige melkfabriek.

  • Schapen boerderij van de Abdij der Trappisten Westmalle
  • Voederen schapen boerderij van de Abdij der Trappisten Westmalle
  • Kippen boerderij van de Abdij der Trappisten Westmalle
  • Koeien boerderij van de Abdij der Trappisten Westmalle
  • Koeien op stal boerderij van de Abdij der Trappisten Westmalle
  • Koeien onderweg om te melken - boerderij van de Abdij der Trappisten Westmalle
  • Auto-tandem met 9 melkstanden - boerderij van de Abdij der Trappisten Westmalle
  • Koeien in moderne bindstal - boerderij van de Abdij der Trappisten Westmalle